BREEAM - ECODESIGN - EIA

Grootkeuken EIA Flyer

Grootkeuken.nl/EIA

BREEAM - ECODESIGN - EIA

BREEAM
Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijn staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. Deze credits zijn online doorzoekbaar. In de beoordelingsrichtlijn vind je ook welk bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. Hoe meer credits worden behaald, hoe hoger de BREEAM-NL score voor een project.

 De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn wordt periodiek aangepast en aangescherpt. Dat gebeurt in samenwerking met de adviesgroepen van de BREEAM-NL keurmerken. Zo blijven de duurzaamheidseisen die BREEAM-NL stelt altijd strenger dat wat wettelijk wordt voorgeschreven. De BREEAM-NL richtlijn is voor iedereen gratis te gebruiken.

 Meer weten over het BREEAM-NL keurmerk en hoe het keurmerk bijdraagt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving?

https://www.breeam.nl/
Richtlijn koel en vriesopslag:
https://richtlijn.breeam.nl/credit/energiezuinige-koel-en-vriesopslag-1098

ECODESIGN
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/europese-richtlijn/ecodesign/downloads/richtlijn-ecodesign/

Nieuwsbericht EcoDesign richtlijnen Ideal-AKE

ENERGIE INVESTERINGSAFTREK (EIA)
De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit. Met deze regeling ondersteunt de overheid u bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie zodat we ook op lange termijn over schone en betaalbare energie kunnen beschikken. Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting.

VOORWAARDEN
Er zijn een aantal voorwaarden gesteld om in aanmerking te komen voor de Energie-investeringsaftrek.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent ondernemer en inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtig.
  • Aanvraag moet binnen 3 maanden na de opdracht zijn gemeld.
  • Het totale bedrag aan energie-investeringen moet tenminste € 2500,- per kalenderjaar zijn.
  • Het bedrijf maakt winst of heeft in de laatste 3 jaar winst gemaakt.

NordCap Nederland
Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
NEDERLAND