BREEAM - ECODESIGN

BREEAM - ECODESIGN

Afbeelding energielabel 1600x1024 BREEAM.nl

BREEAM - ECODESIGN

BREEAM
Bij ieder BREEAM-NL keurmerk hoort een beoordelingsrichtlijn. In deze richtlijn staan per duurzaamheidscategorie de eisen beschreven die aan een duurzaam gebouw of gebied worden gesteld. Deze credits zijn online doorzoekbaar. In de beoordelingsrichtlijn vind je ook welk bewijsmateriaal per credit moet worden aangeleverd. Hoe meer credits worden behaald, hoe hoger de BREEAM-NL score voor een project.

De BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn wordt periodiek aangepast en aangescherpt. Dat gebeurt in samenwerking met de adviesgroepen van de BREEAM-NL keurmerken. Zo blijven de duurzaamheidseisen die BREEAM-NL stelt altijd strenger dat wat wettelijk wordt voorgeschreven. De BREEAM-NL richtlijn is voor iedereen gratis te gebruiken.

Meer weten over het BREEAM-NL keurmerk en hoe het keurmerk bijdraagt aan een toekomstbestendige gebouwde omgeving?

Richtlijn koel- en vriesopslag:
https://richtlijn.breeam.nl/credit/energiezuinige-koel-en-vriesopslag-1098

ECODESIGN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32009L0125

Nieuwsbericht EcoDesign richtlijnen Ideal-AKE

NordCap Nederland
Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
NEDERLAND